שימו לב, באם יש רקע רפואי, יש לשלוח מסמכים רפואיים מפורטים ולא מכתב סיכום דל תוכן,
פניות רבות לא זוכות למענה עקב צירוף מסמכים לא מושלמים.
מידע לנרשם

פרטים אישיים

התמונה נועדה עבור השדכניות בלבד ואינה נשלחת לאף צד

פרטי הרופאתקנון:
1. ארגון שמחם פועל בדיסקרטיות מוחלטת.
המסמכים הרפואיים אותם אתם שולחים יהיו חשופים אך ורק לצוות הארגון ובכללם הרב רגוביי והמזכירה המטפלת.
ישנם מקרים בהם נצטרך להתייעץ על התיק עם יועצים גנטיים חיצוניים ועל מנת כן נהיה זקוקים לשתף אותם במסמכים - אם אינכם מעוניינים בכך נא ציינו זאת.
בכל מקרה ולמרות שאנו עושים את המירב על מנת לשמור על דיסקרטיות נבקש מכם לחתום על טופס ויתור סודיות, על ידי כך שאתם מאשרים את תנאי ההצטרפות הנכם מוותרים מראש על כל תביעה כנגד הארגון בעניין ויתור סודיות.
2. לתשומת לבכם הרישום לארגון הינו ללא תשלום, עם זאת במידה ויצא שידוך לפועל יהיה הדבר כרוך בתשלום על סך 8000 ש"ח לכל צד, גם למגזרים בהם לא נהוג לתת